Opaska naprawcza do rur azbestocementowych opaski naprawcze do rur grp pe st żl
Opaski uszczelniające na rury plastikowe tworzywowe stalowe żeliwne PCV PE GRP kamionkowe azbestocementowe gazowe


OPASKI NAPRAWCZE DO RUR
OPASKI POŁĄCZENIOWE DO RUR


Opaska naprawcza do rur stalowych żeliwnych PVC PE azbestocementowych GRP gazowych uszkodzona rura stalowa uszkodzona rura żeliwna uszkodzona rura plastkikowa uszkodzona rura GRP pęknięta rura kamionkowa opaski naprawcze odporne na olej transformatorowy

Opaska naprawcza dwudzielna do uszkodzonych rur stalowych nierdzewnych kwasoodpornych opaska do łączenia rur pęknięta rura stalowa pęknięta rura PCV pęknięta rura GRPOpaska naprawcza do rur
wodociągowych, gazowych
kanalizacyjnych,

do uszkodzonych rur stalowych, żeliwnych, PVC,PE
azbestocementowych, GRP.
Opaska do łączenia rur
GRP, Kamionkowych,
betonowych, polimero-betonowych.
Instalacje obojętne chemicznie
do PN 10/ PN 16
Instalacje cieczy agresywnych
do PN 10
Instalacje gazowe,olejowe,
kanalizacyjne
Uszkodzenia rur: punktowe, wżery,
pory liniowe itp.
Zakres DN 300 - DN 1200 [ mm ]
Opaska naprawcza wykonana
ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej


Opaska naprawcza
do uszkodzonych rur
gazowych, kanalizacyjnych
wodnych, wodociągowych
stalowych, żeliwnych, nierdzewnych.
Opaska do łączenia rur
z paskiem antystatycznym
( uziemieniem )

Instalacje obojętne chemicznie
do PN 10
Instalacje powietrzne,
gazowe
Uszkodzenia rur: punktowe,wżery,
pory liniowe itp.
Zakres DN 80 - DN 150
Opaska naprawcza wykonana
ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej
Opaska do łączenia rur
jednolitych bezkielichowych odcinków
żeliwnych rur kanalizacyjnych.

Instalacje obojętne chemicznie
do PN 10
Zakres DN50-DN 300 [ mm ]
Opaska naprawcza wykonana
ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej

Opaska naprawcza uszczelniająca trójdzielna do uszkodzonych rur stalowych żeliwnych PVC PE azbestocementowych GRP pęknięta rura stalowa pęknięta rura żeliwna pęknięta rura GRP kamionkowaOpaska do łączenia rur,
jednolitych odcinków rur,
stalowych ze stali nierdzewnej.
Opaska z uziemieniem-paskiem antystatycznym.
Instalacje obojętne chemicznie
do PN 10
Zakres D20 - D204 [ mm ]
Opaska naprawcza wykonana
ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej

Opaska do łączenia jednolitych odcinków żeliwnych rur kanalizacyjnych łączenie rur żeliwnych opaski do łączenia bezkielichowych rur kanalizacyjnych pęknięta rura kanalizacyjna uszkodzona rura kanalizacyjna połączenie rur żeliwnych kanalizacyjnych połączenie dwóch rur kanalizacyjnych żeliwnych
Opaska do naprawy uszczelniania
rur woodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych
Opaska uszczelniająca,
jednodzielna do uszkodzonych rur:
stalowych żeliwnych,
PVC,PE,plastikowych,tworzywowych
Opaska naprawcza
do punktowych uszkodzeń rur
Instalacje obojętne chemicznie
do PN 10/ PN 16
Instalacje cieczy agresywnych
do PN 10
Instalacje gazowe
Uszkodzenia rur: punktowe, wżery,
pory liniowe itp.
DN 25 - DN 65 [ mm ]
Opaska naprawcza OPN wykonana
ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej

Opaska do łączenia jednolitych odcinków rur stalowych łączenie dwóch rur stalowych połączenie rur nierdzewnych ze sobą opaska do łączenia dwóch rur stalowych z uziemieniem opaska z paskiem antystatycznym do połączenia rur


Opaska naprawcza do rur
ciepłowniczych, gazowych
wodociągowych wykonanych
z miedzi.

Instalacje obojętne chemicznie
do PN 10/ PN 16
Instalacje cieczy
do 120 C do PN 10
Instalacje gazowe
Uszkodzenia rur: punktowe, wżery,
pory liniowe itp.
DN 15 - DN 269 [ mm ]
Opaska naprawcza wykonana
ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej


Opaska naprawcza do uszkodzonych rur miedzianych opaski naprawcze na rury wodne z miedzi rury ciepłownicze z miedzi pęknięta rura wodna z miedzi opaski naprawcze na instalacje wodne ciepłownicze gazowe


Zestaw
opasek naprawczych do rur:
stalowych,żeliwnych, PVC,PE,
AC, GRP
Instalacje obojętne chemicznie
do PN 10/ PN 16
Instalacje cieczy do 120 C
do PN 10
Instalacje gazowe
Uszkodzenia rur: punktowe,
wżery,pory liniowe itp.
DN 100 - DN 600 [ mm ]
Opaska naprawcza wykonana
ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej
Opaska naprawcza OPN do uszkodzonych rur stalowych żeliwnych PVC PE pęknięta rura stalowa pęknięta rura PCV pęknięta rura plastikowa wyciek z rury wyciek z rur stalowych naprawa rur wodnych gazowych kanalizacyjnych opaska naprawcza na rurę DN15 DN20 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 opaska naprawcza na rurę 1cal 2cale 3cale 4cale opaska naprawcza na rury wodne gazowe kanalizacyjne ciepłownicze olej transformatorowy

Opaska naprawcza czterodzielna
do rur:
instalacji wodociągowych,
instalacji gazowych,
instalacji kanalizacyjnych,
do uszkodzonych rur stalowych żeliwnych, PVC,PE
azbestocementowych, GRP
Opaska do łączenia rur GRP,
Kamionkowych, polimero-betonowych
Instalacje obojętne chemicznie
do PN 10/ PN 16
Instalacje cieczy agresywnych
Opaska naprawcza
cztero-elementowa
do PN 10
Instalacje gazowe,olejowe,
kanalizacyjne
Opaska odporna na olej
tranformatorowy do 130 stopni
Uszkodzenia rur: punktowe, wżery,
pory liniowe itp.
DN 400 - DN 1400 [ mm ]
Opaska naprawcza wykonana
ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej


Zestaw opasek naprawczych do rur stalowych żeliwnych PVC PE AC GRP zestaw naprawczy na rury wodne gazowe ciepłownicze zestawy naprawcze na pęknięte rury GRP kamionkowe stalowe żeliwne Opaska naprawcza do uszkodzonych rur stalowych żeliwnych PVC PE azbestocementowych opaska naprawcza na pęknięte rury wodne gazowe ciepłownicze kanalizacyjne betonowe plastikowe PE,pęknięta rura stalowa żeliwna azbestocementowa GRP PVC PE DN350 DN400 DN450
Opaski naprawcze uszczelniające do rur
stanowią idealne rozwiązanie do naprawy
uszkodzeń rur instalacji wodociągowych,
kanalizacyjnych,gazowych i ciepłowniczych.
Opaski naszej produkcji umożliwiają usuwanie
wycieków z rur stalowych,żeliwnych, plastikowych
( PVC,PE ), GRP, AC.

W swojej ofercie posiadamy zarówno
opaski naprawcze na rurociągi instalacji
wewnętrznych od DN10-DN65,opaski
uszczelniające na rurociągi dosyłowe
od DN 80-DN 250 oraz rury magistralne
od DN300-DN2400.

Opaski uszczelniajace rury naszej produkcji
usuwają uszkodzenia typu: wżery, pory, pęknięcia
wzdłużne i poprzeczne ( rury żeliwne ).

Za pomocą opaski można usunąć uszkodzenia
rur wywołane procesem korozyjnym rury
lub uszkodzenia mechaniczne np pęknięcie
rurociągu wywyłane uderzeniem łyżką koparki.
Dla rur żeliwnych, stalowych, azbestocementowych
oznaczenia opaski dotyczy przekroju hydraulicznego
przepływu medium DN.

Dla rur tworzywowych, plastikowych,GRP oznaczenie
opaski dotyczy średnicy zewnętrznej rury D.
Dla rur tworzywowych oznaczenia opaski wyglądają
następująco:

Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D63
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D75
Opaska naprawcza na rurę plastikową,PCV,PE D90
Opaska naprawcza na rurę plastikową,PCV,PE D110
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PCV,PE D160
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D125
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D140
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D180
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D280
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PCV,PE D315
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PCV,PE D355
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D400
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D500
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D560
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D630
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D710
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D800
Opaska naprawcza na rurę plastikową, PE D900


Opaska do łączenia rur instalacji wentylacji Opaska do łączenia rur instalacji centralnego odkurzacza

Opaska do łączenia rur instalacji wentylacji
Opaska do łączenia rur instalacji centralnego
odkurzacza
Opaska naprawcza uszczelniająca do rur polipropylenowych PP Zakres D16 D160
Opaska naprawcza do uszkodzonych rur ciepłowniczych i kamionkowych opaska naprawcza na rury z olejem transformatorowym do 130 stopni opaska do naprawy rur na powietrze wentylacyjnych opaska naprawa do rurociągów z substancją ropopochodną węglowodory

Opaska naprawcza do rur
do uszkodzonych rur ciepłowniczych.
Opaska odporna na olej
transformatorowy do 130 stopni.
Opaska naprawcza do rur stalowych,
żeliwnych, tworzywowych,
plastikowych.
Instalacje ciepłownicze
Uszkodzenia rur: punktowe, wżery,
pory liniowe itp.
DN 50 - DN 1200 [ mm ]
Opaska naprawcza wykonana
ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornejDlaczego produkt Naszej firmy?
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji opasek naprawczych uszczelniających do rur i opasek do łączenia rur nierdzewnych, stalowych, GRP, plastikowych,tworzywowych.
Pracujemy na nowoczesnych maszynach CNC.
Nasze produkty powstają przy zastosowaniu najnowszego oprogramowania CAD/CAM eleminującego błędy na etapie projektowania i produkcji. Wykonamy opaskę naprawczą i opaskę do łączenia rur na każdą średnicę w zakresie od DN 10 - DN 2500.
Wykonujemy wyroby na indywidualne życzenie klienta , wyroby nie znajdące się w typo szeregu produkcyjnym.
Doradztwo techniczne po sprzedażowe...
Produkty oferowane przez Naszą firmę są produkowane w Polsce...
KontaktSprawdź Nas! Poproś o ofertę, nie będziemy kusić rabatami...
Przygotujemy konkurencyjną, możliwie najlepszą ofertę!

Więcej Informacji-szybki kontakt

● tel./fax: +48 68 453 54 35
● kubwit@op.pl
● kubwit78@gmail.com
● opaski-naprawcze-do-rur.eu
kubwit.eu
● wysyłkowa dostawa opasek na
terenie całej Polski

● sprawdź gdzie jest Twoja przesyłka


KUBWIT Sprawdź gdzie jest Twoja przesyłka

Kubwit-producent i dostawca opasek naprawczych i opasek do laczenia rur
Social Media

Twitter
Facebook
Instagram

Opaska naprawcza uszczelniająca
do uszkodzonych rur wodnych,
gazowych, kanalizacyjnych,

stalowych, żeliwnych, PVC, PE, PEX,
azbestocementowych, GRP,
betonowych, kamionkowych.
Opaska do łączenia rur GRP,
Kamionkowych, betonowych,
polimero-betonowych.
Instalacje obojętne chemicznie
do PN 10/ PN 16
Instalacje cieczy agresywnych
do PN 10
Instalacje gazowe,olejowe,
kanalizacyjne
Uszkodzenia rur:
punktowe, wżery , pory , liniowe itp.
Zakres DN 80 - DN 700 [ mm ]
Opaska naprawcza wykonana
ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej

Opaska naprawcza, uszczelniająca do rur
polipropylenowych PP
Zakres D16-D160