Opaska naprawcza do rur stalowych żeliwnych plastikowych PE
Montaż opasek naprawczych opasek do łączenia rur doszczelniaczy kielicha rozpór do wykopówOpaski naprawcze i opaski połączeniowe do rur
<<Dobór odpowiedniej opaski naprawczej na uszkodzoną rurę KUBWIT>>

Montaż opasek naprawczych do rur

Dlaczego produkt Naszej firmy?

Opaski uszczelniające do naprawy rur, Opaski do łączenia rur: materiały dotyczące doboru, znakowania,montażu.
Wykonujemy wyroby na indywidualne życzenie klienta , wyroby nie znajdące się w typo szeregu produkcyjnym.
Doradztwo techniczne po sprzedażowe...
Produkty oferowane przez Naszą firmę są produkowane w Polsce...KontaktSprawdź Nas!

Więcej Informacji-szybki kontakt

● tel./fax: +48 68 453 54 35
● kubwit@op.pl
● kubwit78@gmail.com
● opaski-naprawcze-do-rur.eu
dostawa zamówionych opasek
na terenie całej Polski

Social Media

Twitter
Facebook
Instagram
[ tight ransmisions networks]
Zakład Produkcji Armatury Naprawczej

Opaski naprawcze do rur.
Opaski naprawczę służą do usuwania wycieków na wszystkich typach rur ze względu na materiał z
jakiego są wykonane rury oraz przeznaczenie
samego rurociągu.
Uszkodzenia rurociągu na jakie są przeznaczone
opaski to: rysy, uszkodzenia punktowe, uszkodzenia poprzeczne oraz na skupiska mikro uszkodzeń.
Każda opaska KUBWIT posiada oznakowanie.
Oznakowanie dotyczy: zakresu wymiarowego średnicy zewnętrznej rury ciśnienia medium znajdującego
się w rurociągu, z ilu cześci składa sie opaska,
rodzaju uszczelnienia, norm elementów
złącznych oraz datę produkcji, dane producenta
oraz średnicę nominalną rurociągu DN lub D
Średnica DN czyli wymiar przekroju wewnętrznego
rury podaję się dla rur: stalowych ,żeliwnych, AC,
GRP itp

Rury wykonane z tworzyw sztucznych są oznaczane
wg średnicy zewnętrznej rury D.
tabela wymiarowa rur wodociągowych
Opaski naprawcze są podzielone ze względu na ilość
cześci z jakich składa się płaszcz ( korpus opaski ).
Zakres wymiarowy przypisany do danej średnicy rury
oraz metreiału z jakiego jest wykonana umieszczony
jest w karcie katalogowej wyrobu KUBWIT


Montaż opaski naprawczej:

przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić,
czy posiadana opaska odpowiada wymiarowo
uszkodzonej rurze, - miejsce montażu powinno być oczyszczone i pozbawione dodatkowych warstw
np. izolacji,
w celu zwiększenie poślizgu uszczelki na rurze należy miejsce montażu posmarować środkiem poślizgowym,
nałożyć na rurociąg cześci opaski a następnie skręcić połączenia śrubowe,
w przypadku gdy przepływ medium po montażu,
zostanie uruchomiony i jest widoczny wyciek należy dodatkowo dokręcić połączenie śrubowe opaski
wykop po usunięciu awarii powinien być zasypywany i zagęszczany warstwowo aby zapobiec uszkodzeniu
miejsca montażu opaski.

Opaski do łączenia rur wykonanych z różnych materiałów:
Opaski połączeniowe służą do łączenia wszystkich
typów rur w zależności od materiału z jakiego jest
wykonana rura oraz medium
jakie transportuje dany rurociąg.
Każda opaska połącz. KUBWIT posiada oznakowanie. Oznakowanie dotyczy: zakresu wymiarowego średnicy zewnętrznej rury
ciśnienia medium znajdującego się w rurociągu, z ilu
cześci składa sie opaska, rodzaju uszczelnienia, norm elementów złącznych oraz datę produkcji, dane
producenta oraz średnicę nominalną rurociągu DN lub D
Średnica DN czyli wymiar przekroju wewnętrznego rury
podaję się dla rur: stalowych ,żeliwnych, AC, GRP itp
Rury wykonane z tworzyw sztucznych są oznaczane wg średnicy zewnętrznej rury D.
Opaski naprawcze są podzielone ze względu na ilość
cześci z jakich składa się płaszcz ( korpus opaski ).
Zakres wymiarowy przypisany do danej średnicy rury
oraz metreiału z jakiego jest wykonana umieszczony
jest w karcie katalogowej wyrobu KUBWIT

Montaż opaski połączeniowej:

przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić
czy posiadana opaska odpowiada wymiarowo rurze,
miejsce montażu powinno być oczyszczone i
pozbawione dodatkowych warstw np. izolacji,
w celu zwiększenie poślizgu uszczelki na rurze
należy miejsce montażu posmarować środkiem
poślizgowym - nałożyć na rurociąg cześci opaski
a następnie skręcić połączenia śrubowe
w przypadku gdy przepływ medium po montażu
zostanie uruchomiony i jest widoczny wyciek należy dodatkowo dokręcić połączenie śrubowe opaski
wykop po usunięciu awarii powinien być zasypywany i zagęszczany warstwowo aby zapobiec uszkodzeniu
miejsca montażu opaski.

W przypadku transportu przez rurociąg medium
mogące powodować występowanie ładunków elektrycznych zalecamy
zastosowanie opaski z paskiem antystatycznym